خدمات پس از فروش

مشتریان مهمترین سرمایه شرکت هستند، بنابراین برای حفظ و توسعه این سرمایه، افزایش سطح رضایت مشتریان و تامین خواسته های آنها بعنوان یک هدف اصلی تعیین شده است. شرکت ما مصمم است باایجادارتباط بیشترانتظارات وخواسته های مشتری را تامین کند .
© کليه حقوق مادی و معنوی این سایت نزد شركت پرتو دانش مهر اميد محفوظ می باشد